نگارش جدید ابرسازه فلزی

نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 11.0.7 بر اساس نظرات کاربران محترم ابرسازه فلزی نسبت به نگارش 11.0.0 با ارائه قابلیت های جدید در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه نود و هفت بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت.  :

* تغییرات نگارش 11.0.7 نسبت به نگارش 11.0.0 :

رفع مشکل گاست میانی ویژه در اتصال اتوماتیک گاست

اصلاح نقشه اتصالات گاست های پیچی نبشی دار

اصلاح مشکل عدم نمایش دوباره نقشه پس از ترسیم به صورت خودکار

 

قابلیت های نگارش 11.0.0

* در قسمت فایل ورودی :

تغییرات در بخش خواندن اطلاعات مربوط به دیوار برشی در ETABS2016 و خصوصا برای مقاطع دیوار در حالت جنرال

بهبود دریافت اطلاعات مدل در بخش سقف برای استفاده در مدل سازی سقف ها خصوصا سقف های تیرچه بلوک

* در قسمت مدل سازی :

 اضافه شدن مدل سازی سقف ها در حالت سقف های تیرچه بلوک ، تیرچه کرومیت ، کامپوزیت و عرشه فولادی (در حالتی که تیرهای فرعی در ایتبز مدل نشده باشند.

 بهبود سرعت و دقت مدل سازی مقاطع

* در قسمت تنظیمات اتصالات :

 اضافه شدن تنظیمات مربوط به گاست های پیچ و مهره شامل سایز پیچ های انتخابی ، نوع پیچ مورد استفاده و ....

 اضافه شدن تنظیمات مربوط به اتصال مفصلی درختی شامل گپ اجرایی ، فاصله دستک و ...

* در قسمت اتصالات :

اضافه شدن اتصالات گاست پیچی ساده برای مقاطع نبشی تک ، ناودانی تک ، ناودانی دوبل پشت به پشت

 اضافه شدن اتصال گاست پیچی نبشی دار برای مقاطع I شکل ، تیر ورق ، ناودانی دوبل روبرو ، دوبل نبشی

 اضافه شدن طراحی اتصال مفصلی درختی برای استفاده به عنوان اتصال مربوط به گاست های پیچی

 بهبود طراحی اتصالات و تخمین های بهینه تر خصوصا برای اتصالات گیردار

* در قسمت اتصالات اتوماتیک تیر و ستون ، اتصالات اتوماتیک گاست ها :

 اضافه شدن اتصالات پیچی مربوط به گاست ها در اتصالات اتوماتیک گاست و اتصال اتوماتیک مفصلی درختی در اتصالات اتوماتیک تیر به ستون

* در قسمت کف ستون ها

تغییرات کلی در فرم کف ستون ها و اعمال جزئیات نشریه 3132 در خصوص قطر بولت های معادل هر انکر

* در قسمت نقشه :

 اضافه شدن نقشه های گاست های پیچی ساده و نبشی دار در حالت های مختلف میانی ، کناری ، پای ستون و ...

 ارائه نقشه سقف تیرچه بلوک با قابلیت درج تیپ تیرچه بر روی پلان و ارائه جدول تیرچه در نقشه

 اضافه شدن نقشه های اتصال مفصلی درختی

 بهبود کیفیت نقشه ها

* در قسمت شیت بندی:

 اضافه شدن شیت بندی اتوماتیک نقشه ها